VAALITEEMANI

Teemani perustuvat Liberaalipuolueen ohjelmaan, joka löytyy täältä.

Vapaus ja vastuu

Aikuinen, terve ja työkykyinen ihminen on vastuussa itsestään ja läheisistään. Hän ei tarvitse holhousta eikä turhaa sääntelyä, vaan osaa päättää asioistaan itse. Vapaa markkinatalous on vahvan demokratian ja hyvinvoinnin perusta.

Talous

Holtiton valtion menojen ja verojen kasvu on saatava kuriin. Leikattavaa löytyy, jos riittää halua ja poliittista uskallusta. Julkisten menojen priorisointi vapauttaa lisää rahaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Vaikkapa sote-alalle ja perustuloon.

Tasa-arvo

Ihmiset ovat tasa-arvoisia. Ikä, sukupuoli, ihonväri, seksuaalisuus tai muu  henkilökohtainen ominaisuus eivät ihmisen arvoa muuta. Syrjintä ei ole koskaan positiivista. Ketään ei saa syyllistää aiempien sukupolvien virheistä ja vääristä valinnoista.

Huolenpito heikoimmista

Sivistysvaltio huolehtii niistä, joiden omat voimat eivät riitä. Kun perustulo tai -tili korvaa byrokraattisen ja mutkikkaan tukijärjestelmän, köyhäkin saa päättää itse, mihin rahansa käyttää. Eläkeläisten, yksinasuvien ja -yrittävien ääni täytyy saada paremmin kuuluviin päätöksenteossa.

Tieto ja tiede

Päätösten perusta on tiede ja tutkittu tieto. Jokainen päätös näkyy lopulta viivan alla. Vastuullinen päätös tasapainottaa talouden ja ottaa smalla huomioon ympäristön ja sosiaaliset tekijät. Suomi ei voi yksin muuttaa tai pelastaa maailmaa, se tehdään globaalisti, kansainvälisillä foorumeilla.

Koulutus

Koulutus ja osaavat ihmiset ovat Suomen menestyksen perusta. Koulutusjärjestelmää tulee kehittää  vastaamaan paremmin työelämän ja väestörakenteen muutoksia. Tarvitaan lisää koulutuspaikkoja sinne, missä on kysyntää. Valmistumista pitää nopeuttaa tutkintoja uudistamalla.  Työssä oppiminen on hyvä vaihtoehto laitoskoulutukselle.