VAALITEEMANI

Teemani perustuvat Liberaalipuolueen ohjelmaan, joka löytyy täältä.

Vapaus ja vastuu

Aikuinen, terve ja työkykyinen ihminen on vastuussa itsestään ja läheisistään. Hän ei tarvitse holhousta eikä turhaa sääntelyä, vaan osaa päättää asioistaan itse. Vapaa markkinatalous on vahvan demokratian ja hyvinvoinnin perusta.

Talous

Holtiton valtion menojen ja verojen kasvu on saatava kuriin. Leikattavaa löytyy, jos riittää halua ja poliittista uskallusta. Julkisten menojen priorisointi vapauttaa lisää rahaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Vaikkapa sote-alalle ja perustuloon.

Tasa-arvo

Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Ikä, sukupuoli, ihonväri, seksuaalisuus tai muu  henkilökohtainen ominaisuus eivät ihmisen arvoa muuta. Syrjintä ei ole koskaan positiivista. Ketään ei saa syyllistää menneiden sukupolvien virheistä ja vääristä valinnoista.

Heikoimmista huolehtiminen

Sivistysvaltio huolehtii niistä, joiden omat voimat eivät riitä. Kun perustulo korvaa byrokraattisen ja mutkikkaan  tukijärjestelmän, köyhäkin saa päättää itse, mihin rahansa käyttää. Eläkeläisten, yksinasuvien ja -yrittävien ääni täytyy saada paremmin kuuluviin päätöksenteossa.

Tieto ja tiede

Päätösten perusta on tiede ja tutkittu tieto. Jokainen päätös näkyy lopulta viivan alla. Vastuullinen päätös ja toimi tasapainottaa talouden, ympäristön ja sosiaaliset tekijät. Suomi ei voi yksin muuttaa tai pelastaa maailmaa, se tehdään yhdessä globaalisti, kansainvälisillä foorumeilla.

Koulutus

Koulutus ja osaavat ihmiset ovat Suomen menestyksen perusta. Koulutusjärjestelmää tulee uudistaa  niin, että se vastaa entistä paremmin työelämän ja väestörakenteen muutoksia. Ylikoulutus ei ole kenenkään etu. Työssä oppiminen on hyvä vaihtoehto laitoskoulutukselle.