Share |

Juttutalon blogissa

KATERA STEEL: Kääk ja kimppuun!

Sunnuntai 27.11.2016 klo 18:30

hui.jpg

Mediassa on moitittu, esitetty syytöksiä ja tuomittu pääministeri Juha Sipilä jääviksi maan hallituksen tekemään päätökseen, jolla kaivosyhtiö Terrafame sai rahoitusta ja jatkoaikaa.

Monenlaista lokaa on lentänyt niukkojen faktojen valossa.

On kerrottu, että Sipilän lapsilleen kolme vuotta sitten siirtämä sijoitusyhtiö omistaa viisi prosenttia Katera Steel Oy:stä, joka on saanut noin puolen miljoonan euron arvoisen tilauksen Terrafamelta.  

Katera Steelin pääomistajat ovat lähteestä riippuen joko Sipilän serkkuja tai enoja tai molempia.

Median tai toimittajan tehtävä ei ole tuomita, ja olennaisista faktoista tulee ottaa selvää ja tuoda ne esille. Ainakin Ylen olisi pitänyt selvittää asian konteksti ja tuoda esille myös osakeyhtiön sisäpiirisäädäntö ja siihen kuuluva lähipiiriin kuuluvien henkilöiden määrittely.

Nykysäännösten mukaan henkilön kuuluminen osakeyhtiön sisäpiiriin, jolloin kyseinen henkilö on jäävi yhtiötä koskevassa päätöksenteossa jonkin toisen tahon edustajana, edellyttää kahta asiaa: läheistä sukulaisuussuhdetta ja sukulaisen määräys- tai huomattavaa vaikutusvaltaa yhtiössä.

Läheiseksi sukulaissuhteeksi luetaan avio- tai avopuoliso sekä omat tai puolison lapset tai muut huollettavat. Serkut ja enot eivät kuulu lähipiiriin, joten Sipilän tapauksessa tarkasteltavaksi tulevat lapset.

Jotta Sipilä kuuluisi Katera Steelin sisäpiiriin, hänen lastensa määräys- tai vaikutusvallan yhtiössä pitäisi olla huomattava. Viiden prosentin omistus holding- tai sijoitusyhtiön kautta ei tuota huomattavaa määräys- tai vaikutusvaltaa, joten sitäkään kautta Sipilä ei ole jäävi.

Puhumattakaan siitä, että Sipilä ei ole millään tavalla osallistunut kyseisen tarjouskilpailun järjestämiseen tahi tarjouksen hyväksymistä koskevaan päätöksentekoon Terrafamessa, vaikka valtio yhtiön omistaakin. Sipilällä ei siis ole edes ollut tilaisuutta olla jäävi Katera Steelin tarjouksen suhteen.

Näiden tietojen hankkimiseen meni noin viisi minuuttia, blogin kirjoittamiseen hieman enemmän. Toki se vaatii jonkin verran yritystoimintaan ja sisäpiirisäädäntöön liittyviä ennakkotietoja, jotka kuulunevat Ylen talous- tai politiikan toimittajien ammattiosaamiseen. Lisäksi se vaati tahtoa katsoa kokonaisuutta. Silläkin uhalla, että herkullinen uutinen kuivuisi kokoon.

Täydennys 28.11. ja 30.11: Asia hallintolain ja median näkökulmasta 

Olen saanut paljon kommetteja edellä kirjoittamaani sosiaalisen median foorumeilla. Esimerkiksi Ylen toimittaja Jarno Liski kommentoi asiaa seuraavasti:

"Osakeyhtiölailla taitaa olla aika vähän tekemistä virkamiehen esteellisyydestä puhuttaessa vai mitä Taina arvelet? Katso mieluummin hallintolakia."

Tämä on hyvä esimerkki siitä, että asiaa ei edes haluta tarkastella kokonaisuutena, vaan tarkoitushakuisesti vain sellaisesta näkökulmasta, josta melua ja mielenkuohua syntyy helposti.

Jos todella puhutaan Katera Steelin ja Terrafamen välisistä kaupoista, silloin kyseessä ovat osakeyhtiöiden väliset asiat. Virkamiesten tekemiä päätöksiä taas koskee hallintolaki, kuten Jarmo Liski muistuttaa. Sipilä ei ole virkamies, mutta hänen esteellisyytensä määritellään tosiaan hallintolain 27 §:n mukaisesti. Siten hallituksen päätöstä Terrafamelle myönnettävästä lisärahoituksesta tulee arvioida hallintolain mukaan, siitä olen Liskin kanssa samaa mieltä.

Mutta sitä en usko kuunaan, että tuo rahoituspäätös olisi yhteydessä Terrafamen taannoiseen tarjouskilpailuun, että Sipilä olisi halunnut päätöksen olevan myönteinen nimeomaan siksi, että hänen sukulaisensa saisivat sitä kautta erityistä hyötyä ja etua. Joku tolkku spekulaatioissa sentään pitäisi olla.

Olisin todella yllättynyt, jos oikeusasiamies katsoisi Terrafamen rahoituspäätöksen olevan relevantti  Katera Steelin Terrafamelle tekemän tarjouksen ja sen hyväksymisen kanssa. Jos näin kävisi, siitä seuraisi normaalin yritystoiminnan kannalta mahdoton tilanne. Itsellänikin sattuu olemaan laaja suku (lienee syytä todeta, että en ole sukua Sipilälle), jossa on paljon yrittäjiä. Minulla ei ole mitään tietoa siitä, eikä pidäkään olla, kenen kanssa esimerkiksi enojen, setien, tätien, serkkujen tai edes sisarusteni yritykset tekevät yhteistyötä, puhumattakaan siitä, kenelle he ovat tehneet tarjouksia. Jos sen sijaan kuuluisin jonkun yrityksen sisäpiiriin, minun pitäisi hankkia nuo tiedot ja ottaa ne huomioon esteellisyyttä arvioidessani. Tämän tekisin (ja tein, kun olin virkamies) tietenkin etukäteen. Tämä juuri on yksi sisäpiirisäännösten tavoite: helpottaa muuten mahdottomaksi käyvää arviointia siitä, mitä virkamiehen pitäisi tietää tai olisi kohtuudella pitänyt tietää ja ottaa huomioon etukäteen virkavastuulla päätöksiä tehdessään.  

Yllättyisin myös, jos Katera Steelin omistajien, joista osa on hallintolain tarkoittamia läheisiä, katsottaisiin saaneen erityistä etua, kun heidän yrityksensä on tehnyt Terrafamelle tarjouksen, joka on tarjouskilpailussa hyväksytty. Tarjouksen kokoluokka on noin 10 prosenttia yrityksen kuluvan vuoden liikevaihdosta: urakka on siis iso, mutta ei poikkeuksellisen suuri. Tarjouksessa on siis kyse Katera Steelin tavanomaisesta liiketoiminnasta. Jos yrityksen normaali liiketoiminta tuottaisi omistajilleen hallintolain tarkoittamaa erityistä etua, Sipilä olisi todella ollut esteellinen. Tulkinta tuntuu järjenvastaiselta, mutta onhan se toki mahdollinen.

Olen Jarmo Liskin kanssa samaa mieltä, että ammattitaitoisen toimittajan pitäisi tuoda hallintolain näkökulma esille. Näin juuri on tapahtunut, tosin hyvin rajatusta näkökulmasta. Mutta jos sekä osakeyhtiön säännösten että hallintolain olennaiset näkökulmat olisi tuotu objektiivisesti esille, lukijalle olisi annettu aito mahdollisuus itse arvioida asiaa monipuolisen ja riittävän tiedon perusteella.

Juha Sipilän ratkaisu pyytää itse oikeuskanselria selvittämään esteellisyys oli erittäin hyvä. Tosin en usko oikeusasiamiehen selvityksen tuloksen, olipa se mikä tahansa, puhdistavan Sipilää jo nyt niskaan heitetystä loasta ja epäluulosta. Vahinko on jo tapahtunut. Lieneekö ollut jonkun tahon tarkoituskin.  

Joka tapauksessa asian uutisointi ja käsittely mediassa on paisunut kohtuuttomaksi. Sipilää on syytetty tunteista, ylilyönneistä ja -reagoinnista. Monen toimittajankin pitäisi katsoa peliin: esimerkiksi Ruben Stillerin itsesääli ja ironia on ylittänyt hauskuuden rajat ja Salla Vuorikosken defensiivit kääntyneet uskottavuuden tappioksi. Onneksi Ylen päätoimittaja Atte Jääskeläinen on tehtäviensä tasalla, toki hänellä riittää draaman hallitsevia kaitsettavia yli oman tarpeen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Katera Steel, Sipilä, Terrafame, jäävi